Prima pagina > Declarație de confidențialitate

Declarație de confidențialitate

Introducere

Making Of Promotion S.R.L. știe că sunteți interesați de modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate, recunoscând, în același timp, importanța protecției confidențialității.

Declarația privind confidențialitatea vă explică modul în care Making Of Promotion S.R.L.. (MOP)colectează și gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta conține informații despre datele pe care le colectăm, despre modul în care le utilizăm, justificarea și beneficiile pentru dumneavoastră.

Vă rugăm să ne contactați aici în cazul în care aveți întrebări sau observații, sau în care doriți să ne transmiteți o solicitare referitoare la oricare dintre drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Prezenta declarație privind confidențialitatea a fost actualizată cel mai recent la data 28.06.2018.

Principii de bază și angajamentul asumat privind confidențialitatea

Ne-am asumat angajamentul de a vă proteja dreptul la confidențialitate si datele cu caracter personal incredințate. Obiectivul nostru îl reprezintă protecția tuturor datelor cu caracter personal pe care le deținem, gestionarea acestora într-un mod responsabil și asigurarea transparenței în procesarea lor.

Ne-am asumat angajamentul de a vă proteja dreptul la confidențialitate si datele cu caracter personal incredințate. Obiectivul nostru îl reprezintă protecția tuturor datelor cu caracter personal pe care le deținem, gestionarea acestora într-un mod responsabil și asigurarea transparenței în procesarea lor.

Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. În acest sens, ne-am asumat respectarea următoarelor principii de bază:

  • nu aveți obligația de a ne furniza date cu caracter personal, in cazul in care acestea vor fi solicitate de către noi. Cu toate acestea, în cazul în care optați pentru a nu ni le transmite, iar anumite servicii vor depinde de aceste informatii, vă vom informa cu posibilitatea ca noi să nu vă putem oferi anumite servicii sau produse;
  • eventuala colectare și prelucrare a datelor dumneavoastră se va face în baza scopurilor exclusive definite în prezenta Declarație priind confidențialitatea sau a celor specifice pe care vi le transmitem și/sau pentru care v-ați exprimat consimțământul și în conformitate cu politica de Cookis disponibilă pe site-ul nostru;
  • obiectivul nostru îl reprezintă colectarea, prelucrarea și utilizarea unui volum cât mai redus posibil de date cu caracter personal;
  • în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate în practică, intenționăm să le păstrăm cât mai exacte și actuale posibil.
  • în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal care vor fi colectate nu mai sunt necesare în scopurile prevăzute și nu ni se impune obligația legală de a le păstra, vom aplica toate măsurile necesare pentru a le șterge, distruge sau anonimiza permanent.
  • eventualele date ale dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Declarație privind confidențialitatea.

 

Ce tip de date cu caracter personal colectăm?

Datele cu caracter personal care ar putea fi colectate vor fi diferite, în funcție de  scopul urmărit prin colecatrea lor la acel moment, dar și de produsul sau serviciul pe care vi-l oferim.  Pentru moment, colectarea datelor cu caracter personal nu are loc, site-ul nostru oferind doar serviciile de „news feed” cu referire la Cupa „Hagi Danone” și evenimentele conexe acestuia.

În general, s-ar putea colecta în mod direct de la dumneavoastră următoarele date cu caracter personal:

a)      date cu caracter personal de contact, precum nume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu și numere de telefon;

b)      informații de autentificare cont, precum ID utilizator, nume și parolă utilizator e-mail. Acestea vor fi solicitate in cazul in care vor fi necesare în vederea generării unui cont personal de utilizator într-una din comunitățile noastre din mediul online;

c)      informații demografice, precum vârsta, sexul și preferințe asociate stilului de viață. Preferințele asociate stilului de viață pot include anumite produse pe care le oferim, precum și interesele dumneavoastră asociate produselor respective;

d)      istoricul de navigare, precum paginile accesate, data accesării, locația accesării și adresa IP;

e)      informații asociate plăților pentru achizițiile efectuate într-unul din magazinele noastre online. Informațiile asociate plăților se referă, în general, la numele necesar facturării, adresa de facturare și date despre plată, precum detalii despre cardul dumneavoastră de credit sau numărul de cont bancar.

f)       informații asociate stării dumneavoastră de sănătate;

g)      informații despre alte persoane, precum date cu caracter personal care aparțin membrilor familiei, în cazul în care ni le oferiți în mod direct;

h)      profiluri din mediile sociale;

 

De asemenea, ar putea fi colectate date cu caracter personal care vă aparțin, în mod indirect, în cazul în care:

a)      distribuiți conținut pe paginile din mediile sociale, pagini de internet sau aplicații, conținut asociat paginii noastre de internet;

 

De ce am colecta și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal?

Motivul pentru care am putea colecta datele dumneavoastră cu caracter personal este de a vă putea oferi cele mai bune experiențe online, în cazul în care colectarea unor astfel de date va fi considerata ca necesară. S-ar putea colecta, deține, utiliza și dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

a)      pentru a prelucra și a răspunde întrebărilor dumneavoastră sau pentru a vă contacta și vă transmite răspunsurile și/sau solicitările, în cazul în care veți formula astfel de întrebări;

b)      pentru a ne dezvolta și îmbunătăți gama noastră de produse, servicii, mijloace de comunicare și funcționalitatea paginilor de internet;

c)      pentru a gestiona procedurile comerciale obișnuite asociate participării dumneavoastră la concursuri, tombole sau activități promoționale, sau solicitări;

d)      pentru a putea autentifica identitatea persoanelor care ne contactează prin telefon, mijloace electronice sau de alt tip;

De asemenea, putem avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării obligațiilor legale.

În cazurile în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile mai sus menționate sau în alte scopuri, avem obligația de a vă informa în acest sens anterior sau la momentul colectării lor.

În cazurile necesare, vă vom solicita consimțământul pentru a prelucra datele cu caracter personal. În cazurile în care ne acordați consimțământul pentru activitățile de prelucrare, aveți dreptul de a-l retrage la orice moment,  conform legislatiei aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastră

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal care vă aparțin, dumneavoastră beneficiați de mai multe drepturi pe care le puteți exercita în orice moment. Vă oferim mai jos o prezentare a acestor drepturi, împreună cu impactul pe care îl au asupra dumneavoastră. Vă puteți exercita drepturile prin intermediul paginii noastre de contact.

 

Drept de accesare și corectare date cu caracter personal

Aveți dreptul de a accesa, corecta sau actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal la orice moment, în cazul prelucrării acestora. Înțelegem importanța acestui lucru și, în cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii noastre de contact.

 

Drept de portabilitate date

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt portabile, în cazul prelucrării acestora. Aceasta înseamnă că ele pot fi transferate, copiate sau transmise electronic. Cu toate acestea, dreptul se aplică exclusiv în cazul în care:

a) prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră;

b) prelucrarea are ca scop executarea unui contract;

c) prelucrarea se efectuează prin mijloace automate;

În cazul în care doriți să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii de contact.

 

Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, în cazul în care:

a)      datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; sau

b)      vă retrageți consimțământul acordat anterior în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, nemaiexistând un temei legal în acest sens; sau

c)      refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct; sau

d)      refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în interese legitime ale MOP (precum îmbunătățirea generală a experienței utilizatorului pe paginile noastre de internet);

e)      datele cu caracter personal nu sunt prelucrate legitim; sau

f)       datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse în baza unei obligații legale.

În cazul în care doriți ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem și care vă aparțin, vă rugăm să ne comunicați, urmând ca noi să aplicăm măsuri rezonabile pentru a vă răspunde la solicitare, în conformitate cu normele legale.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm nu mai sunt necesare în scopurile prevăzute și nu ni se impune obligația legală de a le păstra, vom aplica toate măsurile necesare pentru a le șterge, distruge sau anonimiza permanent.

 

Drept de restricționare prelucrare

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care

a)      nu aveți convingerea că datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sunt exacte; sau

b)      datele cu caracter personal nu sunt legal prelucrate, și, în locul ștergerii lor, preferați să restricționăm prelucrarea; sau

c)      nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile colectării lor, dar le solicitați în vederea înaintării, exercitării sau apărării împotriva unei acțiuni în justiție; sau

d)      v-ați exprimat refuzul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar noi așteptăm confirmarea dacă interesele asociate refuzului le depășesc pe cele legitime referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră.

În cazul în care doriți restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă aparțin, vă rugăm să ne comunicați

], urmând ca noi să aplicăm măsuri rezonabile pentru a vă răspunde la solicitare, în conformitate cu normele legale.

 

Drept de refuzare

Aveți dreptul de a refuza prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la orice moment. Vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii noastre de contact

 

Drept de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune în mod direct la autoritatea de supraveghere o reclamație referitoare la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Înțelegem faptul că securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă. Depunem toate eforturile pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva utilizării necorespunzătoare, a interferenței, pierderii, accesării neautorizate, modificării sau dezvăluirii. Am implementat mai multe măsuri de securitate pentru a contribui la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. De exemplu, sunt implementate instrumente de control acces, sisteme firewall și servere sigure.

 

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal afiliaților sau altor organizații, ne asigurăm că procedăm astfel exclusiv în relația cu organizații care protejează și garantează acest tip de date, cu respectarea legislației cu privire la confidențialitate în vigoare în mod similar sau asemănător procedurilor proprii.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise, vândute, închiriate sau dezvăluite în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta Declarație privind confidențialitatea. Cu toate acestea, există posibilitatea de a transmite datele dumneavoastră la solicitarea autorităților legale și/sau guvernamentale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise în scopurile descrise următorilor terților:

Categorie terți: Tip de date: Scopuri:

 

Procese automate de luare a deciziilor și analiză de profil

În cazul anumitor servicii și produse, s-ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate. În esență, aceasta înseamnă că deciziile se iau automat, fără intervenție umană.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de analiză de profil, pentru a putea estima comportamentul dumneavoastră în cazul paginii noastre de internet sau produselor pentru care vă puteți manifesta interesele.

În cazul în care intenționăm să aplicăm aceste metode, vă vom informa cu siguranță în acest sens, oferindu-vă oportunitatea de a vă exprima refuzul în avans. De asemenea, ne puteți contacta la http://cupahagidanone.ro/contact/ pentru mai multe informații cu privire la un astfel de tip de prelucrare.

 

Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări, observații sau reclamații cu privire la prezenta Declarație privind confidențialitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii de contact .